İletişim Hattı


0 232  239 79 19

NARLIDERE KÜLTÜREVİ


  • narlidere-kultur-evi202013111401431


SEMAH


Semah Alevi inancında bir ibadet bölümüdür. Kişinin sözlerle ifade edemediği duygularını hareketleriyle ifade ederek, tanrı ile bütünleşmesidir. Alevi inanişına göre semahların, Kırklar Cem’inden geldiğine inanılır. Bir başka inanışa göre de Orta Asya Şaman ve diğer Uzakdoğu inanç kalıntılarını taşır. Semah’ta gezegenlerin güneş etrafında dönüşü simgelenir. Dede güneşi, semah dönenler ise gezegenleri temsil eder. Semah dönerken ellerin yukarı kalkması gök tanrıya, ellerin yere uzanması yer tanrıya olan inancı ve tapınmayı, ayakların yere vurması kötü ruhların kovulmasını anlatır. Ellerin göğse çapraz getirilmesi ve açılması tüm insanlığı kucaklamayı, sevgi dağıtmayı simgeler. Dairesel dönüşler bir gülün açılmasını, sevgi ve barışın pay edilişinin ifadesidir.

 

 

CEM ODASI


Cem kelime anlamı olarak toplanmaktır. Hakka hakikata birlik ile varmaktır.
Cem hak adalet yeridir. Tanrının kul ile buluştuğu aşk sevgi meydanıdır. Kulun kendisini arıtma ve ifade etme yeridir. İnsanoğlunun renk, dil, din ve mezhep farklılıklarının olamadığı meydandır. İnsanın huzura kavuştuğu yerdir. Hayatın bütün süreçlerinden nasibini ve öğretiyi alma meydanıdır. Tanrının kul, kulun tanrısallaşması yani enel hak penceresidir.

 

 

KÜTÜPHANE


Alevi inanç ve kültürüne ait her türlü bilgiyi içeren doküman ve kaynağın bulunduğu bölümdür.

 

 

AĞAÇ KESİM VE TARIM ALETLERİ


“Tahtacı” ; göçebe olarak ormanlık ve dağlık alanlarda yaşayan Türkmen Alevileri’nin yaptıkları işten dolayı aldıkları isimdir. Bu mekanda o döneme ait ağaç kesi, dokuma ve tarım aletlerini görmeniz mümkündür.

 

 

MUTFAK ODASI


Günlük yaşamda mutfak araç gereci olarak kullanılan eşyaların görülebileceği bir odadır. Bu odada toprak süzgeç, kahve değirmeni, aş kazanları ve taş havan ilgi çeken objelerdir.

 

 

ÇEYİZ ODASI


Çeyiz odası Narlıdere’ye özgü giyim kuşamın, Tahtacı Türkmen Alevilerine özgü olan “Değire”lerin orijinal çeşitlerinin sergilendiği, o döneme ait oaln elişlerinin, nakışların sergilendiği odadır.

 

 

FOTOĞRAF ODASI


Bu oda Narlıdere’yle ilgili fotoğrafların bulunduğu Nostaljik bir sergi mekanıdır. Sergide Narlıdere’nin gelenek ve göreneklerini, o dönemde dedelik yapmış önemli şahsiyetlerin fotoğraf ve özgeçmişlerini görebilirsiniz.

 

 

MEZAR ODASI


Ölü gömme geleneği, Orta Asya şaman kültürünün yansımasıdır. Öldükten sonra yaşama inanıldığı için ölen kadınsa kefene sarıldıktan sonra düğün ertesi yapılan Baş Bağlama töreninde giydiği “Değire” giydirilir. Tabuta konulur. Tabutun içine yorgan, yastık, iç çamaşırları ve sevdiği özel eşyalar konulur ve başı süslenerek defin edilir.

 

 

ÇİLEHANE


Dört kapı aşamasından geçmiş vahdet-i vücut olmuş kişilerin Tanrı ile birebir buluşması, dünyanın kötülük ve nimetlerinden arınması, zahiriden batini hale geçiş yeridir. Genellikle çilehane’ler İnsan-i kamil olmak için girilen mekandır.

 

 

SOSYAL MEDYA

© 2020 - Nar-Bel Narlıdere Belediyesi Katkılarıyla.